top of page
safetyIsrael2.png
פירוט מפגעים אמבטיה כותרת.png
house temp pic bathroom bg.png

מים באמבטיה

תינוקות יכולים לטבוע גם בסנטימטרים בודדים של מים!  

מה עושים?

התנהגות בטוחה מצילה חיים! לא משאירים תינוקות וילדים קטנים באמבטיה אפילו לא לרגע אחד!

לא משאירים מים באמבטיה, בגיגית, בדלי, בבריכה מתנפחת או מיכל במקום נגיש לתינוקות ופעוטות. לא משאירים תינוקות לבד בקרבת מים – אפילו לא לרגע!

 סכנת טביעה!

house temp pic bathroom bg.png

חומרי ניקוי בארון נגיש

חומרי ניקוי הם חומרים חזקים, רעילים ומסוכנים מאד. חלק מהחומרים עלולים לגרום לפגיעות קשות גם אם רק ניגע בהם או נתיז אותם. חשוב מאד למנוע גישה של ילדים ותינוקות לחומרי הניקוי.

מה עושים?

התנהגות בטוחה מצילה חיים! עדיף לאחסן חומרי ניקוי במקום גבוה מחוץ להישג ידם של ילדים.

במידה ואין אפשרות להעביר את חומרי הניקוי, חובה לדאוג לכך שהארון יהיה נעול וללא גישת ילדים.

 סכנת הרעלה!

house temp pic bathroom bg.png

שלולית מים

רצפה רטובה עלולה לגרום להחלקה ולפציעה

מה עושים?

מבקשים מההורים שישימו שטיחון נגד החלקה.

לאחר כל מקלחת או אמבטיה, מנגבים את עודפי המים מהרצפה אם היא רטובה, ומניחים מגבת רצפה יבשה למניעת החלקה.

 סכנת החלקה!

house temp pic bathroom bg.png

אסלה

תינוקות יכולים לטבוע גם באסלה! תינוק או פעוט סקרן שמביט פנימה עלול ליפול כשראשו הכבד יחסית כלפי מטה, זהו מצב מסכן חיים באופן מיידי!

מה עושים?

התנהגות בטוחה מצילה חיים! סוגרים את דלת חדר האמבטיה, ובמידת האפשר משאירים את מכסה האסלה סגור כשהוא אינו בשימוש.

יש אביזרי בטיחות ייעודיים שנועדו למנוע מפעוטות לפתוח את מכסה האסלה לבד.

לא משאירים תינוקות לבד בחדר שירותים או אמבטיה – אפילו לא לרגע!

 סכנת טביעה!

house temp pic bathroom bg.png

ארון תרופות

הארונית שבחדר האמבטיה משמשת לעתים לאחסון תרופות. תרופות עלולות להיות מסוכנות מאד ולגרום להרעלה קשה ואפילו למוות!

מה עושים?

ארון התרופות חייב להיות נעול תמיד ורחוק מהישג ידם של ילדים. חשוב למקם את הארון במקום גבוה שילדים לא יצליחו להגיע אליו.

אם יש לארון התרופות מנעול ומפתח – להזכיר להורים לנעול אותו תמיד. אם אין לארון התרופות מנעול, אפשר להציע להורים להתקין על הארון מנעול חיצוני שימנע גישה של ילדים קטנים לארון התרופות.  

לאחר לקיחת תרופה – חשוב להחזיר את התרופה הנותרת לארון הנעול.

לשמור את מספר הטלפון של המוקד הארצי להרעלות במקום נגיש.

 סכנת הרעלה!

house temp pic bathroom bg.png

דלי מים

תינוקות יכולים לטבוע גם בדלי עם מעט מים!

מה עושים?

התנהגות בטוחה מצילה חיים! לא משאירים מים באמבטיה, בגיגית, בדלי, בבריכה מתנפחת או מיכל במקום נגיש לתינוקות ופעוטות.

לא משאירים תינוקות לבד בקרבת מים – אפילו לא לרגע!

 סכנת טביעה!

house temp pic bathroom bg.png

מייבש שיער חשמלי

כל מכשיר חשמל מסוכן מאד במגע עם מים או לחות. המים מוליכים חשמל, מה שעלול לגרום להתחשמלות. זהירות יתרה בכל מוצר חשמל בחדר האמבטיה, שם לעתים קרובות יש מים ולחות!

מה עושים?

נמנעים ככל שניתן בשימוש במכשירי חשמל בחדר האמבטיה.

לעולם לא מקרבים מכשיר חשמל לכיור, אמבטיה או מים בשום צורה, כולל כשהרצפה רטובה.

תמיד יש לנעול נעליים מחומר מבודד בשימוש במכשירי חשמל.

לעולם לא משאירים מכשיר חשמל מחובר לשקע באמבטיה מעבר לזמן השימוש בו, וגם אז – רק אם זה הכרחי.

מוודאים שאם יש שקע בחדר האמבטיה – מדובר בשקע ייעודי עם מכסה נגד מים.

 סכנת התחשמלות!

back to main btn.png
bottom of page