top of page
safetyIsrael2.png
פירוט מפגעים ורוד כותרת.png
hazard pebbles.png

חצץ

הידעת? חצץ מורכב מאבנים קטנות העלולות לגרום לחנק אצל תינוקות ופעוטות שנוטים להכניס חפצים לפה.

מה עושים?

נרחיק תינוקות ופעוטות מאזור החצץ ככל שאפשרת ונוודא שהקטנטנים לא מכניסים חצץ לפה.

 סכנת חנק!

pink picture holder.png

עכביש אלמנה שחורה

הידעת? עכביש מסוג אלמנה שחורה הוא אחד העכבישים הארסיים המסוכנים בישראל. מדובר בעכביש שחור וגדול שלעתים על גבו שורות של כתמים אדומים או כתומים, אך לפעמים אין על הגב כתמים כלל.

מה עושים?

בזיהוי עכביש אלמנה שחורה (או שאנחנו חושבים שהוא מסוג זה) – נתרחק מיד ונזהיר אחרים שלא יתקרבו. תמיד עדיף ללכת בטבע ברגליים סגורות כדי למנוע עקיצות והכשות.

 סכנת נשיכה!

pink picture holder.png

מגלשת פעוטות

הידעת? מגלשות וצעצועי פלסטיק שעומדים בחוץ בשמש עשויים להפוך לחמים מאד עד כדי גרימת כוויות. שים לב: מגלשה זו היא גם פגומה ועלולה לגרום לפציעה.

מה עושים?

לא עולים על מגלשה פגומה. תמיד יש לבדוק את טמפרטורת המשחק בחוץ לפני המשחק ולפני שמאפשרים לילדים קטנים לעלות עליו.

 סכנת כוויה / פציעה!

pink picture holder.png

גולות

הידעת? גולות, וכל חפץ קטן, מהווים סכנת חנק עבור  תינוקות, פעוטות וילדים קטנים.

מה עושים?

להרחיק גולות וחפצים קטנים מהישג ידם של תינוקות, פעוטות וילדים קטנים.

 סכנת חנק!

hazard broken tile.png

אריח שבור

הידעת? אריח שבור עלול לגרום למעידה או פציעה, במיוחד כשהדבר לא ניכר לעין בבירור.

מה עושים?

מסמנים את האזור במידת האפשר ומזהירים אנשים שלא ייתקלו באריח בלי לשים לב. חשוב לעדכן מבוגר על מפגע הבטיחות.

 סכנת מעידה!

pink picture holder.png

סט נדנדה

הידעת? ילדים רבים נפגעים משימוש במתקני חצר. תחזוקה נכונה של המתקנים ושימוש נכון בהם יכולים למנוע פציעות מיותרות.

מה עושים?

מזכירים למבוגר לבדוק את תקינות המתקנים בחצר באופן קבוע, ולפני כל שימוש – מוודאים שאין במתקן שברים, פגמים או כל בעיה שהופכת אותו ללא בטיחותי. בזיהוי מתקן לא בטיחותי – לא עולים עליו, מזהירים אחרים  ומרחיקים ילדים קטנים מהמתקן.

 סכנת חבלה!

pink picture holder.png

מגרפה

הידעת? מגרפה עלולה לגרום לפגיעה, במיוחד בנפילה על הקצוות החדים.

מה עושים?

מגרפה תונח הרחק מהישג ידם של ילדים והרחק ממקומות בילוי. כשיש צורך להניח מגרפה לזמן קצר, תמיד יש להניח את המגרפה כשהקצוות המשוננים מופנים כלפי מטה.

 סכנת פציעה!

pink picture holder.png

עקרב צהוב

הידעת? עקיצת עקרב צהוב אינה נעימה ואף כואבת, אך לרוב אינה מסוכנת למעט אצל תינוקות, פעוטות, ילדים קטנים. עם זאת תתכן אלרגיה לארס בכל גיל.

מה עושים?

בזיהוי עקרב מכל סוג – נתרחק מיד ונזהיר אחרים שלא יתקרבו. תמיד עדיף ללכת בטבע ברגליים סגורות כדי למנוע עקיצות והכשות.

 סכנת עקיצה!

pink picture holder.png

בריכה מתנפחת

הידעת? גם במים רדודים מאד יש סכנת טביעה! תינוקות, פעוטות וילדים קטנים עלולים לטבוע גם בסנטימטרים בודדים של מים.

מה עושים? לעולם לא משאירים בריכה עם מים במקום שעלולים להגיע אליו ילדים קטנים. אם יש תינוקות, פעוטות, או ילדים קטנים בסביבה – מרחיקים אותם מהמים ומרוקנים את הבריכה. לא להשאיר תינוקות, פעוטות וילדים קטנים ליד הבריכה ללא השגחה, גם לא לרגע!!

 סכנת טביעה!

pink picture holder.png

שקית ניילון

הידעת? שקיות מהוות סכנת חנק עבור  תינוקות, פעוטות וילדים קטנים.

מה עושים?

להרחיק שקיות ניילון וחפצים קטנים מהישג ידם של תינוקות, פעוטות וילדים קטנים.

 סכנת חנק!

bottom of page