top of page
safetyIsrael2.png
פירוט מפגעים צהוב כותרת.png
hazard fountain.png

מזרקת מים

הידעת? מזרקה הנגישה לילדים קטנים ומכילה מים עלולה להיות מסוכנת עבור תינוקות, פעוטות וילדים קטנים.

שים לב לקצוות החדים והמשוננים של המזרקה המפוארת – הם עלולים לגרום לפציעה.

מה עושים?

במידת האפשר – אפשר להנות מהמזרקה, אך לא לטפס עליה ולא לאפשר לילדים קטנים להתקרב אליה ללא השגחת מבוגר.

 סכנת פציעה / טביעה!

yellow picture placeholder.png

כלי גינון

הידעת? כלי גינון רבים עלולים לגרום לפגיעות שונות כגון חתכים, שריטות, פצעים ועוד.     

     

מה עושים?

בזיהוי כלי גינון חד או משונן – אסור לגעת, גם אם מתחשק לשחק ולהתנסות... יש להרחיק כלים חדים מהישג ידם של ילדים קטנים ולבקש ממבוגר שיטפל במפגע כדי שאף אחד לא ייפצע.

 סכנת פציעה!

yellow picture placeholder.png

מנגל

הידעת? אפשר להנות מהמנגל, אך חשוב שהמנגל ייעשה בזהירות ועל ידי מבוגר כדי למנוע שריפה, כוויות ופגיעות אחרות.

מה עושים?

אם זיהיתם מנגל ללא השגחת מבוגר – הזעיקו מבוגר אחראי.מנגל ייעשה תמיד באחריות ובהשגחת מבוגר, באזור פתוח ורחוק משיחים, צמחים וחומרים שעלולים לגרום לדליקה. המבוגר  ידאג להרחקת ילדים קטנים מאזור המנגל. זכרו: לא משאירים מנגל לוהט ללא השגחה – גם לא לרגע!

 סכנת כוויה / שריפה!

yellow picture placeholder.png

מפיות

הידעת? חוסר זהירות בהנחת חפצים דליקים בסמוך למנגל עלול לגרום במהירות לשריפה גדולה.

מה עושים?

נרחיק מהמנגל כל חפץ דליק שעלול לבוא במגע עם המנגל ולגרום לשריפה.

 סכנת דליקה!

yellow picture placeholder.png

שקיות יום הולדת

הידעת? שקיות מהוות סכנת חנק עבור  תינוקות, פעוטות וילדים קטנים. כמו כן לעתים קרובות השקיות מכילות חפצים קטנים שאינם מתאימים לקטנטנים ועלולים להיות מסוכנות עבורם.

מה עושים?

להרחיק שקיות ניילון וחפצים קטנים מילדים קטנים.

 סכנת חנק!

hazard snake blue.png

נחש

הידעת? לא כל נחש הוא ארסי, אך רק מומחה יכול לדעת אם נחש הוא ארסי או לא. זכור: גם נחשים קטנים עלולים להיות ארסיים ומסוכנים.

מה עושים?                    

אם רואים נחש – להתרחק מיד, להזהיר אחרים שלא יתקרבו לנחש ולהזעיק מבוגר.

 סכנת הכשה!

yellow picture placeholder.png

חומר הדברה

הידעת? חומרי הדברה הם חומרים רעילים במיוחד ועלולים לגרום לפגיעה קשה ואף למוות!

זכור: ישנם חומרי הדברה שגורמים להרעלה בבליעה או אפילו במגע עם העור או בשאיפה (נשימה)

מה עושים?

בזיהוי חומר הדברה או כל חומר רעיל כלשהו – לא נוגעים!!! יש להרחיק ילדים מחומרים אלו ולבקש ממבוגר שיטפל במפגע ללא דיחוי כדי למנוע אסון.

 סכנת הרעלה!

yellow picture placeholder.png

חומר להדלקת המנגל

הידעת? חומר בערה עשוי לגרום להתפרצות חזקה של אש ואינו מיועד לשימוש על ידי ילדים. החומר עצמו מסוכן ועלול לגרום להרעלה קשה.

מה עושים?

אין לגעת בחומר דלקה במנגל, רק מבוגר ישתמש בחומר להדלקת האש או להגברתה. בזיהוי חומר דלקה למנגל במקום נגיש לילדים, בקש מהמבוגר להרחיק את החומר מהישג ידם של הילדים הקטנים. השגח שלא יתקרבו ילדים לחומר הבערה.

 סכנת דליקה / הרעלה!

yellow picture placeholder.png

שיפודים

הידעת? שיפודים עם קצוות חדים עלולים להוות מפגע בטיחות

מה עושים?

להרחיק שיפודים וחפצים חדים מילדים קטנים – בהגשת שיפודי מזון, להוריד את המזון מהשיפודים לפני הגשתם לילדים. לא ללכת עם שיפוד בידיים וכמובן – לא לרוץ!! לאחר הארוחה יש להשליך את השיפודים לפח.

 סכנת פציעה!

yellow picture placeholder.png

בלונים

הידעת? בלונים עלולים לגרום לחנק אצל תינוקות, פעוטות וילדים קטנים. גם בלונים שלמים עלולים להתפוצץ בקלות ולהפוך ברגע למפגע מסוכן.

מה עושים? משחק בבלונים כשיש ילדים קטנים – תמיד בהשגחת מבוגר. להרחיק מיד כל בלון שהתפוצץ וכל בלון שאינו מנופח מתינוקות, פעוטות וילדים קטנים! חלוקת תכולת שקיות יום ההולדת בהתאם לגיל הילד ובאישור המבוגר האחראי, לוודא שילדים קטנים לא מקבלים חלקי משחק קטנים, אגוזים וכדומה שעלולים לגרום לחנק.

 סכנת חנק!

hazard poison plan temp 2.png

שיח רעיל

הידעת? גם בארץ יש שיחים וצמחים מסוכנים שעלולים לגרום להרעלה.

שים לב: הרעלה אפשרית לא רק בבליעה. אפשר ללקות בהרעלה גם כשלא אוכלים את הצמח... חלק מהצמחים הרעילים גורמים לנזק במגע עם העור.

מה עושים?

זהירות במגע עם צמחים לא מוכרים... ואם מזהים צמח מסוג רעיל – להתרחק מיד ולהזהיר אחרים שמדובר בצמח רעיל.

 שיח רעיל!

yellow picture placeholder.png

מלכודת עכברים מסוג דבק

הידעת? מלכודת עכברים מסוג זה פועלת על ידי הצמדת כל דבר הנוגע בה בחוזקה. מלכודת זו עלולה לגרום לפגיעה בעור בעת הנסיונות להרחיקה.

מה עושים? אין להתקרב למלכודת מכל סוג, ולעולם אין לגעת. יש להרחיק ילדים אחרים מהמלכודת ולעדכן מבוגר כדי שיוכל להעביר אותה למקום ללא גישה של ילדים.

 סכנת פציעה!

yellow picture placeholder.png

סט אביזרים למנגל

הידעת? כלים רבים המיועדים לשימוש במנגל עלולים לגרום לפגיעות שונות כגון חתכים, שריטות, פצעים ועוד. בנוסף, כלים שהיו זה עתה על המנגל עלולים להיות חמים מאד ולגרום לכוויות.

מה עושים?

יש להרחיק כלים חדים מהישג ידם של ילדים קטנים ולבקש ממבוגר שירחיק את הכלים מהישג ידם של ילדים קטנים כדי למנוע פציעות מיותרות.

 סכנת פציעה!

yellow picture placeholder.png

מכסחת דשא

הידעת? בחלק התחתון של מכסחת דשא יש סכינים חדים שעלולים לגרום לפגיעה קשה.

מה עושים?

אסור לגעת במכסחת דשא, ולעולם לא ננסה להפעילה בעצמנו. יש לעדכן מבוגר על כך שיש מכסחת דשא בהישג ידם של ילדים ולבקש שיטפלו להסרת המפגע.

 מכסחת דשא!

back to main btn.png
bottom of page