top of page
safetyIsrael2.png
פירוט מפגעים אדום כותרת.png
hazard wood nail.png

קרשים ומסמרים בולטים

הידעת? כל שנה ילדים רבים נפגעים ממשחק עם עצים וחלקי בניה בחוץ. אלו הן פציעות שאפשר למנוע.

מה עושים?

לא משחקים באזור עם חלקי בניה, ולא לשחק עם קרשים כבדים או שיש בהם מסמרים, זוויות חדות וכדומה שעלולים לגרום לפציעה. יש להרחיק ילדים קטנים מהמפגע ולעדכן מבוגר.

 סכנת פציעה!

red picture placeholder.png

ספסל בבניה

הידעת? כל שנה ילדים רבים נפגעים ממשחק עם עצים וחלקי בניה בחוץ. אלו הן פציעות שאפשר למנוע.

מה עושים?

לא משחקים באזור עם חלקי בניה, ולא לשחק עם קרשים כבדים או שיש בהם מסמרים, זוויות חדות וכדומה שעלולים לגרום לפציעה. יש להרחיק ילדים קטנים מהמפגע ולעדכן מבוגר.

 סכנת פציעה!

red picture placeholder.png

כימיקלים לצביעה

הידעת? חומרים שמיועדים לצביעה לרוב מכילים כימיקלים מסוכנים לבליעה, למגע ובשאיפה. חומרים אלו אינם כמו החומרים שיש בבית או בכיתה, ואינם משחק!

מה עושים?

לא מתקרבים ולא נוגעים. יש להרחיק ילדים קטנים מהמפגע ולעדכן מבוגר בהקדם.

 סכנת הרעלה!

screwdriver.png

מברג

הידעת? כלי עבודה רבים עלולים לגרום לפגיעות שונות כגון חתכים, שריטות, פצעים ועוד.     

מה עושים?

בזיהוי כלי עבודה חד או משונן – לא לגעת, גם אם מתחשק לשחק ולהתנסות... יש להרחיק כלים חדים מהישג ידם של ילדים קטנים ולבקש ממבוגר שיטפל במפגע כדי שאף אחד לא ייפצע.

 סכנת פציעה!

red picture placeholder.png

קרש ומסמר

הידעת? כל שנה ילדים רבים נפגעים ממשחק עם עצים וחלקי בניה בחוץ. אלו הן פציעות שאפשר למנוע.

מה עושים?

לא משחקים באזור עם חלקי בניה, ולא לשחק עם קרשים כבדים או שיש בהם מסמרים, זוויות חדות וכדומה שעלולים לגרום לפציעה. יש להרחיק ילדים קטנים מהמפגע ולעדכן מבוגר.

 סכנת פציעה!

red picture placeholder.png

כלי עבודה

הידעת? כלי עבודה רבים עלולים לגרום לפגיעות שונות כגון חתכים, שריטות, פצעים ועוד.    

 

מה עושים?

ארגז כלים זה לא משחק... בזיהוי כלי עבודה חדים, משוננים או כבדים – לא  נשחק ולא ניגע בכלים. יש להרחיק כלים חדים מהישג ידם של ילדים קטנים ולבקש ממבוגר שיטפל במפגע כדי שאף אחד לא ייפצע.

 סכנת פציעה!

hazard snake blue.png

נחש

הידעת? לא כל נחש הוא ארסי, אך רק מומחה יכול לדעת אם נחש הוא ארסי או לא. גם נחשים קטנים עלולים להיות ארסיים ומסוכנים.

מה עושים?                    

אם רואים נחש – להתרחק מיד, להזהיר אחרים שלא יתקרבו לנחש ולהזעיק מבוגר.

 סכנת הכשה!

red picture placeholder.png

דלי צבע ללא מכסה

הידעת? דלי צבע לעתים קרובות מכיל כימיקלים מסוכנים לבליעה, למגע ובשאיפה. דלי צבע הוא לא משחק!

זכור: תינוקות, פעוטות וילדים קטנים יכולים לטבוע אפילו בדלי צבע! בנוסף, הצבע עלול לגרום לפגיעה

מה עושים?

במידת האפשר – מכסים את דלי הצבע בחוזקה במכסה הייעודי. אם אין מכסה או שאי אפשר לסגור אותו, יש להרחיק ילדים קטנים מהמפגע ולעדכן מבוגר בהקדם.

 סכנת טביעה! סכנת הרעלה!

bottom of page