top of page
safetyIsrael2.png
פירוט מפגעים סגול כותרת.png
hazrd mushrooms red.png

פטריות בר

הידעת? בארץ קיימים זנים שונים של פטריות, וחלק מהן רעילות מאד. לעתים קשה או לא ניתן להבחין אם מדובר בפטריה שאפשר לאכול או בפטריה רעילה מבלי להתייעץ במומחה.

מה עושים?

אפשר ללקט פטריות אך אסור לאכול אותן – גם לא טעימה קטנה! – לפני שבדקנו עם מבוגר שמכיר היטב את הנושא או שיכול לבדוק אם הפטריות שליקטתם בטוחות למאכל.

 סכנת הרעלה!

purple picture placeholder.png

שורש עץ בולט

הידעת? השורשים של עצים רבים נמצאים סמוך לפני הקרקע ולעתים הם בולטים מעל הקרקע, דבר שאינו מפריע לעץ אך עלול להוות סכנה לאדם שאינו  מבחין בו ולכן לגרום למעידה ולפציעה.

מה עושים?

לגלות ערנות למפגעי בטיחות בגינה – להסתכל גם למטה. בזיהוי שורש בולט – עדיף לשחק במרחק מה ממנו ולשים לב לא למעוד. במידת האפשר להפנות את תשומת לבם של אחרים למפגע.

 סכנת מעידה / חבלה

purple picture placeholder.png

כוורת

הידעת? עקיצת דבורה היא לרוב לא נעימה אך לא מסוכנת, אך במקרה שאדם אלרגי לדבורים היא יכולה לגרום למצב של סכנת חיים באופן מיידי. כמו כן, עקיצות רבות מדבורים רבות יכולות לגרום למצב של סכנה גם אצל מי שאינו אלרגי לדבורים.

מה עושים? דבורים עוקצות רק אם הן מרגישות מאויימות. עדיף להתרחק מאזורים שיש בהם דבורים רבות, ואם דבורה מתקרבת אליך –להתרחק ברוגע, לא לרוץ ולא לנופף בידיים. לעולם אין לנסות לכלוא או לתפוס דבורה!

 סכנת עקיצה!

purple picture placeholder.png

סכין מטבח

הידעת? ילדים רבים נפגעים מסכיני אוכל שהונחו במקומות נגישים.

מה עושים?

יש להרחיק סכינים וכל דבר חד מהישג ידם של ילדים קטנים.

 סכנת פציעה

purple picture placeholder.png

גיגית מים

מפגע בטיחות: סכנת פציעה/חתך

הידעת? ילדים רבים נפגעים מסכיני אוכל שהונחו במקומות נגישים.

מה עושים?

יש להרחיק סכינים וכל דבר חד מהישג ידם של ילדים קטנים.

 סכנת טביעה

purple picture placeholder.png

יתד תאורה

הידעת? לעתים קרובות אפשר להיתקל במשהו שהיה בטיחותי אך לאחר שהוזז או נשלף, כמו יתד התאורה, מסוכן בגלל קצהו החד והמשונן ועלול לגרום לפציעה.

מה עושים?

לגלות ערנות למפגעי בטיחות בגינה,  ולא לגעת בכל מה שעלול לגרום לפציעה.

 סכנת פציעה!

purple picture placeholder.png

ענף עץ כרות

הידעת? ענף העץ הכרות מהווה סכנה למעידה והקצוות החדים של האזור השבור עלולים לגרום לפציעות נוספות.

מה עושים?

לגלות ערנות למפגעי בטיחות בגינה – להסתכל גם למטה. לא לשחק עם ענף כרות אם יש לו קצוות חדים. במידת האפשר להפנות את תשומת לבם של אחרים למפגע.

 סכנת מעידה / חבלה

purple picture placeholder.png

שיפודים

הידעת? שיפודים עם קצוות חדים עלולים להוות מפגע בטיחות.

מה עושים?

להרחיק שיפודים וחפצים חדים מילדים קטנים – בהגשת שיפודי מזון, להוריד את המזון מהשיפודים לפני הגשתם לילדים. לא ללכת עם שיפוד בידיים וכמובן – לא לרוץ!!

 

לאחר הארוחה יש להשליך את השיפודים לפח.

 סכנת פציעה!

purple picture placeholder.png

צנצנת דבש

הידעת? צנצנת דבש פתוחה עלולה למשוך אליה דבורים רבים ולהפוך את סביבת האוכל לסביבה לא בטוחה עקב הסיכון לעקיצה.

מה עושים?

סוגרים את צנצנת הדבש מיד לאחר השימוש, במידת האפשר נניח את הצנצנת בשקית נוספת. זכור: אם דבורה מתקרבת אליך – יש להתרחק ברוגע, לא לרוץ ולא לנופף בידיים. לעולם אין לנסות לכלוא או לתפוס דבורה!

 סכנת עקיצה

purple picture placeholder.png

מזמרה

הידעת? מזמרה גדולה עלולה לגרום לפגיעה קשה.

מה עושים?

בזיהוי כלי גינון חד או משונן – אסור לגעת, גם אם מתחשק לשחק ולהתנסות...

 

יש להרחיק כלים חדים מהישג ידם של ילדים קטנים ולבקש ממבוגר שיטפל במפגע כדי שאף אחד לא ייפצע.

 סכנת פציעה

purple picture placeholder.png

ענף עץ מנוסר שבור חלקית

הידעת? ענף שבור למחצה עלול ליפול לפתע ולגרום לפגיעה, לעתים קשה.

מה עושים?

לגלות ערנות למפגעי בטיחות בגינה – להסתכל גם למעלה! בזיהוי מפגע – להתרחק, להזהיר אחרים ולעדכן מבוגר כדי שידאג לסילוק המפגע.

 סכנת פציעה!

purple picture placeholder.png

מסור חשמלי

הידעת? מסור חשמלי הוא כלי עבודה יעיל עבור הגנן אך הוא גם מסוכן מאד ואינו נועד למשחק!

 

מה עושים?

לא מתקרבים למסור חשמלי, גם אם אינו מחובר לחשמל. הלהב המשונן של המסור מהווה סכנה גם כשהוא כבוי. שים לב – חלק מהדגמים פועלים על סוללה ועלולים להידלק בלחיצה. יש להתרחק מהמסור, להרחיק אחרים ולהזעיק מיד מבוגר שיטפל במפגע ללא דיחוי.

 סכנת פציעה קשה

purple picture placeholder.png

חומר דוחה יתושים

הידעת? חומר דוחה יתושים אינו נועד למאכל ועלול לסכן תינוקות ופעוטות אם ינסו להכניס אותו לפה.

מה עושים?

מנע הרלעה! הרחק חומר דוחה יתושים וכל חומרים אחרים שמסוכנים בבליעה מהישג ידם של תינוקות, פעוטות וילדים קטנים.

 סכנת הרעלה!

purple picture placeholder.png

בור באדמה

הידעת? גם בור קטן באדמה עלול לגרום למעידה או פציעה במידה והרגל נתקלת בתוך הבור.

מה עושים?

אם מזהים בור קטן – מכסים אותו אם אפשר, ומסמנים אותו כדי שאנשים לא ייתקלו בו בלי לשים לב. יש לעדכן מבוגר על מפגע הבטיחות.

 סכנת מעידה

back to main btn.png
bottom of page